Willem B. Drees

 

Start
Drees (English)
CV WB Drees
Publications
NL publikaties
Vrijzinnig
HG
W. Drees jr
W Drees sr

NEW BOOK: Willem B. Drees, Religion and Science: A Guide to the Debates 

(London: Routledge, 2010 isbn 978-0-415-55617-0; paperback GBP 16.99 (circa 20 euro). 

 

This book clarifies contemporary discussions on 'religion and science' by analyzing worldly interests served, criteria used, and assumptions about religion involved, and argues for three major claims: the persistence of mystery in an intelligible world, values in a world of facts, and meaning in a material world. 

 

Praise for the book (from the back cover): 

 

"Religion and Science in Context is a superb introducion to the relationship between science and religion. It is learned without being condescending, informed without being dogmatic, gentle without being soft. It will be required reading for those who want to engage in this important topic." Michael Ruse, philosopher and historian of biology, Florida State University.

"Among those who have thought deeply about the field of ' science and religion', Willem Drees has one of the sharpest minds. His judicious, analytical approach confers special value on this guide, in which readers will find themselves challenged by a sophisticated but also accessible diagnosis of the deficiencies in standard works on the subject." John Hedley Brooke, Andreas Idreos Professor of Science and Religion, Oxford University, UK.

"This book engages through its inspiring combination of analytical and visionary elements. A systematic take on the contextual situatedness of religion and science, as achieved in this study, has been long overdue." Antje Jackelén, Bishop of Lund, Sweden, and president of the European Society for the Study of Science and Theology.

In the Dutch newspaper Trouw (12 januari 2010), former editor in chief Jan Greven contrasted the tone of this book with that of George Steiner: 

 

"Drees ziet zichzelf als zo'n geleerde agnosticus. Eindeloos bezig met de godsvraag. Ook al blijft God onkenbaar. Steiner werd daar melancholiek van, Drees geïnspireerd. (...) Hij is diep doordrongen van de onmogelijkheid de Waarheid, door God of in een wetenschappelijke theorie, te kennen. Het gaat hem om levenswijsheid. Die zal uit onszelf moeten komen. Door creativiteit en inspiratie die genoegen nemen met tijdelijke, onvolmaakte resultaten. Beter hebben we niet."

 

Willem B. Drees is hoogleraar godsdienstfilosofie en ethiek aan de Universiteit Leiden. 

 

bullet

Denken over geloven in de moderne cultuur, met wetenschap en techniek, verschillende religies én hedendaagse vormen van 'spiritualiteit'. ‘Religie’ gaat om dat wat mensen heilig is, om gemeenschap, traditie, cultuur en identiteit. Colleges voor studenten Wereldgodsdiensten, Godgeleerdheid, en Islamitische theologie; volg de link voor meer informatie over de Leidse opleidingen Wereldgodsdiensten, Godgeleerdheid, en islamitische theologie en het instituut voor Godsdienstwetenschappen.

 

bullet

Nederlandstalige publicaties over Kuiterts naakte waarheid,  geluk en pech, God bewijzenvallende boterhammen met pindakaas, geloven in een technologische cultuur, en nog veel meer, een korte beschouwing over creationisme en een langere over evolutie en geloof.

 
bullet

Vice-decaan en portefeuillehouder onderwijs van de Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden. (sinds 1 september 2009)

 

'Religion and science', MA- and PhD-teaching and the journal Zygon: Journal of Religion and Science

 

bullet

Drees is the editor of Zygon: Journal of Religion and Science a scholarly journal dedicated to the study of the multiple interactions between modern discoveries about human nature and the world, and religious practices and ideas. The journal publishes 1000 pages per year, and is accessible in over 3000 academic libraries. Produced and distributed by Wiley-Blackwell for the two sponsoring organizations, IRAS and CASIRAS.

 

bullet

Drees teaches at Leiden University philosophy of religion and ethics, with special emphasis on 'religion and science'. However, he currently serves as vice-dean of the Faculty of Humanities, and thus offers less courses and individual supervision. See here for the Leiden Institute for Religious Studies (LIRS) and its programmes

 

bullet

For a CV and publications, see www.drees.nl/drees.htm and www.drees.nl/publications.htm (in English). 

 

bullet

Drees is past-president of ESSSAT, the European Society for the Study of Science And Theology.

 

Some recent publications

bulletWillem B. Drees, Technology, Trust, and Religion (Leiden University Press, 2009)
bulletWillem B. Drees, Pieter Sjoerd van Koningsveld (eds.), The Academic Study of Religion and the Training of Muslim Clergy in Europe: Religious and Academic Freedom. (Amsterdam: Leiden University Press, 2008) Contents 
bulletWillem B. Drees, Hubert Meisinger, Taede Smedes, eds., Creation’s Diversity: Voices from Theology and Science (Issues in Science and Theology, Vol. 5.) London: T&T Clark Continuum, March 2008. Contents & Introduction: Creation's Diversity: Voices from Theology and Science.

A brief video fragment (1'30'') on religion: www.leidenuniv.nl/jewels/drees.html 

Vrijzinnigheid in Nederland

Het Haagsche Genootschap heeft bijzondere leerstoelen niet-institutionele religie (Meerten ter Borg) en de pedagogiek (M.J. de Haan).

Vrijzinnig geloven: Informatie over het boek Een beetje geloven en een vrijzinnige levenshouding.

 

Familie & geschiedenis

Dr. Willem Drees (jr), 1922-1998

Dr. Willem Drees (sr), 1886-1988

Marijke Drees & adviezen over natuur en beleid