Willem B. Drees

Foto: Maurice van den Bosch

Willem B. Drees is de wetenschappelijk secretaris voor de geestes- en maatschappijwetenschappen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, de KHMW. Hij is meritus hoogleraar filosofie van drie universiteiten.

    • Filosofie van de humanities, Universiteit Tilburg, 2014-2020
    • Godsdienstwijsbegeerte, ethiek en encyclopedie der godgeleerdheid, Universiteit Leiden, 2001-2014.
    • Natuur- en techniekfilosofie vanuit een vrijzinnig-protestants perspectief, (bijzondere) Nicolette Bruiningleerstoel, Universiteit Twente, 1995-2001.

Van 2008 tot 2018 was hij tevens de redacteur van Zygon: Journal of Religion and Science.

#

Denken over geloven: Van moderne zekerheid tot agnostische terughoudendheid verschijnt in september 2023 bij Amsterdam University Press.

#

Een terugblik bij zijn emeritaat, augustus 2020, en vooruitblik, vindt u hier.

#

Over zijn boek What Are the Humanities For? verschenen analyses van de historicus Peter Harrison, de filosoof Michael Ruse, de theoloog Douglas Ottati, de theologe Lisa Stenmark, en de jurist, ondernemer en godsdienstwetenschapper Donald Drakeman in Zygon: Journal of Religion and Science (September 2021). Met een vrij toegankelijke reactie, “The Coherence and Character of the Humanities: A Reply to Critics”.

#

Hij was decaan van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (2015-2018), vice-decaan onderwijs van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden (2009-2013), en decaan van de Faculteit Theologie van de Universiteit Leiden (2005-2008). Hij heeft deelgenomen aan diverse visitatiecommissies (onderwijs, onderzoek) en commissies van NWO en FWO. In 2018 werd hij gekozen als lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. In het voorjaar van 2019 was hij CTI Distinguished Fellow in the Humanities, aan het Center for Theological Inquiry in Princeton, USA.

#

Drees heeft in Utrecht theoretische natuurkunde gestudeerd (1971-1977), en vervolgens aan de universiteiten van Amsterdam en Groningen theologie en godsdienstwetenschappen. In Groningen is hij cum laude gepromoveerd op Beyond the Big Bang; Quantum Cosmologies and God (1989, in 1990 verschenen bij Open Court). Aan de Vrije Universiteit is hij in 1994 gepromoveerd in de wijsbegeerte, op het proefschrift Taking Science Seriously: A Naturalist View of Religion, dat vervolgens bij Cambridge University Press verscheen als Religion, Science and Naturalism.


Willem B. Drees is the academic secretary for the humanities and social sciences of the Royal Holland Society for the Sciences and Humanities, the KHMW, founded in 1752. He is professor emeritus of Philosophy of the humanities (Tilburg University, 2014-2020), Philosophy of religion, ethics and encyclopedia of theology (Leiden University, 2001-2014), and Philosophy of nature and of technology from a liberal protestant perspective, on the extraordinary Nicolette Bruining chair (Twente University, 1995-2001).

#

Five responses to his recent What Are the Humanities For? have been published in the September 2021 issue of Zygon: Journal of Religion and Science Those were by historian Peter Harrison, philosopher Michael Ruse, theologians Douglas Ottati and Lisa Stenmark, and legal scholar, entrepreneur and religious studies scholar Donald Drakeman. With a freely accessible response by Willem B. Drees, “The Coherence and Character of the Humanities: A Reply to Critics”.

#

From 2008 until 2018 Drees served as the editor of Zygon: Journal of Religion and Science. From 2015 until 2018 he served as dean of the Tilburg School of Humanities and Digital Sciences.  In 2018 he was elected as member into the Royal Holland Society of Sciences and Humanities. In the first half of 2019, he was the CTI Dinstinguished Fellow in the Humanities at the Center of Theological Inquiry in Princeton, NJ, USA. He is past president of ESSSAT, the European Society for the Study of Science And Theology, which will have its next conference in the Spring of 2022 in Norway. He was one of the chairs for the conference “Naturalism – as Religion, within Religions, or without Religion” of the Institute on Religion in an Age of Science, IRAS, to be held June 27-July 3, 2021, on Star Island, NH, USA.

What Are the Humanities For

Willem B. Drees, What Are the Humanities For?  (Cambridge University Press, April 2021; isbn 978-1-108-83841-2, hb, £24.99)

What Are the Humanities For? Book cover

Read more in the blog post.

Denken over geloven - een nieuw boek

In september 2023 verschijnt Denken over geloven: Van moderne zekerheid tot agnostische terughoudendheid. In dit boek gebruikt Drees het werk van zijn Leidse voorgangers als hoogleraren godsdienstwijsbegeerte, sinds 1876, om veranderingen in het denken over geloof en de academische bestudering daarvan te bespreken. Met op 19 oktober een symposium in Leiden, gevolgd door een HOVO-cursus over dit onderwerp.

Godsdienstfilosofie

De inaugurele rede Over wijsbegeerte van de godsdienst en haar object: Twee formules (Universiteit Leiden, 4 juni 2002).

Drees doet thans een studie naar al zijn voorgangers op de Leidse leerstoel godsdienstwijsbegeerte, ethiek en encyclopedie der godgeleerdheid, die bestaan heeft van 1876 tot 2014, als venster op het denken over religie in universiteit en samenleving.