Willem B. Drees

Foto: Maurice van den Bosch

Willem B. Drees is emeritus hoogleraar filosofie van drie universiteiten.

    • Filosofie van de humanities, Universiteit Tilburg, 2014-2020
    • Godsdienstwijsbegeerte, ethiek en encyclopedie der godgeleerdheid, Universiteit Leiden, 2001-2014.
    • Natuur- en techniekfilosofie vanuit een vrijzinnig-protestants perspectief, (bijzondere) Nicolette Bruiningleerstoel, Universiteit Twente, 1995-2001.

Van 2008 tot 2018 was hij tevens de redacteur van Zygon: Journal of Religion and Science.

#

Een terugblik bij zijn emeritaat, augustus 2020, en vooruitblik, vindt u hier.

#

Hij was decaan van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (2015-2018), vice-decaan onderwijs van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden (2009-2013), en decaan van de Faculteit Theologie van de Universiteit Leiden (2005-2008). Hij heeft deelgenomen aan diverse visitatiecommissies (onderwijs, onderzoek) en commissies van NWO en FWO. In 2018 werd hij gekozen als lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. In het voorjaar van 2019 was hij CTI Distinguished Fellow in the Humanities, aan het Center for Theological Inquiry in Princeton, USA.

Drees heeft in Utrecht theoretische natuurkunde gestudeerd (1971-1977), en vervolgens aan de universiteiten van Amsterdam en Groningen theologie en godsdienstwetenschappen. In Groningen is hij cum laude gepromoveerd op Beyond the Big Bang; Quantum Cosmologies and God (1989, in 1990 verschenen bij Open Court). Aan de Vrije Universiteit is hij in 1994 gepromoveerd in de wijsbegeerte, op het proefschrift Taking Science Seriously: A Naturalist View of Religion, dat vervolgens bij Cambridge University Press verscheen als Religion, Science and Naturalism.


Willem B. Drees is professor emeritus of Philosophy of the humanities (Tilburg University, 2014-2020), Philosophy of religion, ethics and encyclopedia of theology (Leiden University, 2001-2014), and Philosophy of nature and of technology from a liberal protestant perspective, on the extraordinary Nicolette Bruining chair (Twente University, 1995-2001). From 2008 until 2018 he served as the editor of Zygon: Journal of Religion and Science. From 2015 until 2018 he served as dean of the Tilburg School of Humanities and Digital Sciences.  In 2018 he was elected as member into the Royal Holland Society of Sciences and Humanities. In the first half of 2019, he was the CTI Dinstinguished Fellow in the Humanities at the Center of Theological Inquiry in Princeton, NJ, USA. He is past president of ESSSAT, the European Society for the Study of Science And Theology, which will have its next conference in the Spring of 2021 in Spain. He is one of the chairs for the conference “Naturalism – as Religion, within Religions, or without Religion” of the Institute on Religion in an Age of Science, IRAS, to be held June 27-July 3, 2021, on Star Island, NH, USA.

What Are the Humanities For

Willem B. Drees, What Are the Humanities For?  (Cambridge University Press, April 2021; isbn 978-1-108-83841-2, hb, £24.99)

What Are the Humanities For? Book cover

Read more in the blog post.

Godsdienstfilosofie

De inaugurele rede Over wijsbegeerte van de godsdienst en haar object: Twee formules (Universiteit Leiden, 4 juni 2002).

Drees doet thans een studie naar al zijn voorgangers op de Leidse leerstoel godsdienstwijsbegeerte, ethiek en encyclopedie der godgeleerdheid, die bestaan heeft van 1876 tot 2014, als venster op het denken over religie in universiteit en samenleving.