Naturalisme: een interpretatie en verdediging n.a.v. Gunnings kritiek op Spinoza

‘Een interpretatie en verdediging van naturalisme’ was de bijdrage van Willem B. Drees bij de presentatie van het derde deel van het Verzameld Werk van de negentiende-eeuwse ethische theoloog J.H. Gunning Jr. Andere sprekers waren onder meer Nico den Bok, Rinse Reeling Brouwer, en Lieuwe Mietus, de redacteur van het Verzameld Werk en van een aparte uitgave met een dictaat van een college van Gunning over Spinoza.

J.H. Gunning Jr. was van 1889 tot 1891 aan de Universiteit Leiden verantwoordelijk voor het vak Godsdienstwijsbegeerte; Drees had de leerstoel Godsdienstwijsbegeerte van 20001 tot 2014; zie voor zijn Leidse oratie over de aard van de godsdienstwijsbegeerte “Wijsbegeerte van de godsdienst en haar object: Twee formules”.

Gezien Gunnings belangstelling voor én kritiek op Spinoza (o.a. geuit in een open brief bij de presentatie van plannen voor het oprichten van een standbeeld voor Spinoza, in den Haag aan de Paviljoensgracht) en zijn kritiek op ‘het naturalisme’, gaf Drees een korte ‘interpretatie en verdediging van naturalisme’, waarin ik betoog dat een naturalist tegelijk ook theïst en agnost kan zijn.

De bijeenkomst was op 10 december 2015 in het kerkje in Blauwkapel, bij Utrecht, waar Gunning ooit als predikant begon.