Anderhalve eeuw denken over geloven

Anderhalve eeuw denken over geloven

In Denken over geloven: Van moderne zekerheid tot agnostische terughoudendheid behandelt W.B. Drees ontwikkelingen in geloof. Hij bekijkt daartoe de godsdienstfilosofie in de Universiteit Leiden sinds 1876.Vanwege de scheiding van kerk en staat verving in universiteiten godsdienstfilosofie de kerkelijke theologie. Inhoudelijk gaat het om theologie, maar de middelen zijn die van godsdienstwetenschap en filosofie. In de negentiende eeuw vonden de hoogleraren godsdienstwijsbegeerte houvast in het redelijk denken, kennis van de godsdiensten of hun eigen geloof. Na de Eerste Wereldoorlog wordt geloof meer ervaren als een waagstuk, een menselijke keuze voor vertrouwen op de zin van het Geheel. Recenter zien we agnostische terughoudendheid, want God is altijd groter dan wij denken, een geheim, en wetenschappelijk is niets over God te zeggen. Zo zien we in de godsdienstfilosofie in de Leidse universiteit een ontwikkeling in het wijsgerig denken over geloven, de godsdienstfilosofie, van zekerheid tot geladen zwijgen. Willem B. Drees, Denken over geloven: Van moderne zekerheid tot agnostische terughoudendheid is in september 2023  verschenen bij Amsterdam University Press.

Op donderdag 19 oktober is er in het Telders Auditorium in het Leidse Academiegebouw ‘s middags een symposium over dit boek. Met bijdragen van Arie Molendijk, Ab de Jong, Marcel Sarot en Christa Anbeek. In het najaar zal Drees in Leiden ook een HOVO-cursus over deze thematiek verzorgen.