Humanities


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/easysite/public_html/drees.nl/wp-includes/shortcodes.php on line 574

Humanities seek to understand human self-understanding. The Humanities study human self-expression in language, art and literature, in religions and philosophy, in past and present. In my inaugural address at Tilburg University, on January 30 2015, I, Willem B. Drees, will articulate my understanding of humans and of the relevance of the humanities. The title is Naked Ape or Techno Sapiens: The Relevance of Human Humanities.”

 

The Tilburg School of Humanities (TSH) focuses on human existence in our highly technological world. Communication and Information Sciences are immersed in modern ICT. Culture is also reshaped deeply by modern ICT and other technological developments, globalization and almost instantaneous communication. In the Tilburg School of Humanities, Cultural Studies focuses on the interaction of online and offline culture. One particular theme is diversity: Globalization has made our local world more diverse, not merely as a diversity of co-existing groups but as diversity within individual existence (‘superdiversity’). That this website mixes Dutch and English may be a modest example, as do our bachelor and master programs – with options in Dutch and in English. Philosophy, is the fundamental reflection on human knowledge and action; Tilburg School of Humanities is deeply involved in ethics and philosophy of science and also contributes courses on these human themes to the other bachelor programs of Tilburg University. Our Liberal Arts and Sciences program offers various strands, on law, economy, the social sciences and the humanities – but all of these contribute to a greater understanding of humanity in its diversity, while preparing each student for graduate studies and his or her own unique contribution to the world.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/easysite/public_html/drees.nl/wp-includes/shortcodes.php on line 574

Geesteswetenschappen – als Nederlands woord voor de Humanities – houden zich bezig met mensen en hun talen, religies, kunst en literatuur, en allerlei andere vormen van expressie en begrip van zichzelf en van anderen. In mijn oratie “Naked Ape or Techno Sapiens: The Relevance of Human Humanities” [interne link] geef ik op 30 januari 2015 mijn visie op de humanities in de wereld van vandaag, en in het bijzonder op de Tilburg School of Humanities, TSH, van Tilburg University.

 

Aan de Tilburg School of Humanities, gaat het om mens-zijn in de huidige, hoog-technologische cultuur. Communicatie- en Informatiewetenschappen zijn gestempeld door de moderne ICT, maar de digitale revolutie heeft ook grote impact op de cultuur, zoals centraal staat in de Cultuurwetenschappen, tegenwoordig gericht op ‘online culture’. Filosofie is fundamentele reflectie op menselijk denken en handelen – en zo staan in Tilburg ethiek en wetenschapsfilosofie centraal. In de opleiding Liberal Arts and Sciences gaan vorming en kennis samen in een brede studie van menselijk gedrag in de hedendaagse wereld, in allerlei vormen (ook recht, economie, en sociale wetenschappen).

Naked Ape or Techno Sapiens? The Relevance of Human Humanities (inaugural address)

Humans are biological, cultural and technological beings. The plurality of perspectives on humans will be the context in which I, Willem B. Drees, will present my understanding of the humanities in today’s world and will argue for the relevance of humanities, especially the Tilburg School of Humanities with its interest in humanities in today’s highly technological world. The full text of mu inaugural address as professor of Philosophy of the Humanities will become available here [interne link] after its delivery on January 30, 2015.

 

 

Naked Ape or Techno Sapiens? The Relevance of Human Humanities (inaugurele rede)

Inaugurele rede van Willem B. Drees als hoogleraar Filosofie van de Humanities, op vrijdag 30 januari 2015 in de Aula van Tilburg University. Biologie, cultuur en techniek leveren verschillende beelden van de mens. Hoe in het licht van de diversiteit aan mensen en aan beelden over de mens te denken over de aard en betekenis van de geesteswetenschappen in de hedendaagse technologische wereld? Een uiteenzetting over de relevantie van de eigensoortige Tilburg School of Humanities en de daar aangeboden opleidingen.

 

Binnen- en buitenperspectieven: de filosofische dimensie van de geesteswetenschappen

 

Bijdrage van Willem B. Drees in maart 2013 geschreven op verzoek van het weekblad De Groene Amsterdammer.

 

Binnen de cultuur- en geesteswetenschappen zie ik drie hoofdstromen. Eén ontwikkeling is die van e-humanities, het gebruik van grote data-verzamelingen, en het zoeken naar patronen en variaties in patronen. Dit benadert geesteswetenschappen naar het model van de empirische wetenschappen, en gaat daarmee voorbij aan de minder goed grijpbare vraag wat we met kennis over dergelijke patronen doen. Een tweede stroom: kennis van zaken over anderen, maar ook over onze eigen geschiedenis en omgeving. Dergelijke kennis heeft een onmiddellijk economisch en politiek belang, voor veiligheid, welzijn en welvaart. Om de Ganges ecologisch beter te beheren, moet er ook kennis zijn van de culturele betekenis van die rivier. Kennis van ‘de ander’, in alle diversiteit die er is, is waardevol, en daarom zijn de geestes- en cultuurwetenschappen van belang, want daar vindt je mensen die kennis van zaken hebben.

 

De filosofische dimensie van de geesteswetenschappen, als zelf-reflectie van mensen die in hun eigen levens, individueel en gezamenlijk als burgers keuzes moeten maken en een koers moeten kiezen, is de derde stroom binnen de humanities. Bij alle kennis over de geschiedenis én het heden van anderen en van ons eigen cultuurgebied, blijft de vraag ‘so what?’ Dit filosofische denken staat op het snijvlak van twee invalshoeken: een insiders-perspectief waarin het gaat om identiteit en normativiteit, en een outsiders perspectief waarbij beschrijving en verklaring overheersen.