Nederlandse bijdragen

Beeldje Eric Claus wandelende filosoof

Eric Claus, wandelende filosoof

Willem B. Drees heeft een unieke mix van kennis van geesteswetenschappen en natuurwetenschappen, godsdienst en samenleving. Hij is van drie universiteiten emeritus hoogleraar

  • ‘Natuur- en techniekfilosofie vanuit een vrijzinnig protestants perspectief’ (bijzonder hoogleraar, Nicolette Bruining leerstoel, Universiteit Twente, 1995-2001)
  • ‘Godsdienstfilosofie, ethiek en encyclopedie der godgeleerdheid’ (Universiteit Leiden, 2001-2014)
  • ‘Filosofie van de humanities’ (Tilburg, 2014-2020).

Hieronder enkele van de Nederlandstalige publicaties. Voor een meer volledige publicatielijst, zie het overzicht van publicaties.

Een van zijn huidige projecten is een studie naar de hoogleraren die godsdienstfilosofie, ethiek, en encyclopedie der godgeleerdheid aan de Universiteit Leiden hebben verzorgd, vanaf de instelling van de leerstoel in 1876 tot hemzelf als de laatste hoogleraar op die leerstoel, van 2001 tot 2014. Dat betreft J.H. Scholten, A. Kuenen, en L.W.E. Rauwenhoff als moderne theologen, C.P. Tiele en W. Brede Kristensen als godsdienstwetenschappers, J.H. Gunning en P.D. Chantepie de la Saussaye als ethische theologen, en de vrijzinnig-protestanten K.H. Roessingh, H.T. de Graaf, L.J. van Holk, H.J. Heering, en H.J. Adriaanse. Hun werk biedt een venster op intellectuele benaderingen van religie in universiteit en samenleving.

Over wijsbegeerte van de godsdienst en haar object: Twee formules

Religies in een pluriforme samenleving

Geen ziel, maar niet zielig

Het grootste eiland

Van Niets tot Nu: Een wetenschappelijke scheppingsvertelling

Een beetje geloven – een vrijzinnige stijl

 

Ter nagedachtenis van Harry Kuitert: Radicaal om conservatief te zijn

Buitenaards leven en aardse techniek: Over evolutie, techniek en vrijzinnigheid

Binnen- en buitenperspectieven in de geesteswetenschappen: Bijdrage voor De Groene Amsterdammer, 2013.