Mens, Wetenschap en samenleving: Essays

Beeldje Eric Claus wandelende filosoofMet zijn unieke mix van kennis van wetenschap, godsdienst en samenleving heeft Willem B. Drees diverse essays geschreven. Enkele worden hier gepresenteerd.
Voor een overzicht, zie de lijst publicaties rechts.
Voor bijdragen over de humanities (geesteswetenschappen), zie hier. Voor Engelstalige bijdragen over geloof en wetenschap, zie hier.

Ter nagedachtenis van Harry Kuitert: Radicaal om conservatief te zijn

Religies in een pluriforme samenleving

Van Niets tot Nu: Een wetenschappelijke scheppingsvertelling

Over wijsbegeerte van de godsdienst en haar object: Twee formules

Geen ziel, maar niet zielig

Het grootste eiland

Een beetje geloven – een vrijzinnige stijl

 

Buitenaards leven en aardse techniek: Over evolutie, techniek en vrijzinnigheid